İşverenlerin eşit davranma ilkesine aykırı hareket etmesinin ayrımcılık tazminatına sebep olabileceğinden“ Aynı işi yapan ve daha az ücret alan kadın işçi ayrımcılık tazminatı alabilir”

İşveren ile işçinin birbirine karşı yükümlülükleri vardır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin bir emsal kararı mevcut. Kadın işçinin erkek çalışanlara göre aynı işi yapmasına rağmen farklı ücret verilmesinin tespit edilmesi durumunda Yargıtay şöyle bir karar verdi; kadın işçi ayrımcılık tazminatını talep edebilir. Bu kararda öncelikle işverenin yükümlülüklerinden bahsetmek gerekir. İşçi ve işverenin birbirine karşı borçları mevcuttur. İşverenin öncelikle işçiye ücret ödeme yükümlülüğü vardır. Bunun haricinde işçiyi gözetme yükümlülüğü ve eşit davranma yükümlülüğü mevcuttur. Bu eşit davranma yükümlülüğüne de eşit davranma borcu adı altında bakmak gerekiyor. İş Kanunu’nun 5. maddesinde bu açıkça düzenlenmektedir. Eşit Davranma İlkesi başlığı ile düzenlenmektedir. Eşit Davranma ilkesine aykırı davranan işverene karşı işçi İş Kanunu çerçevesinde ayrımcılık tazminatı talep edebilir. Bunun sonucunda neler talep edilebilir dersek de, 4 aylık ücreti tutarında tazminat talep edebilecek. Bunun yanında da diğer hak ettiği tazminatlar kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi haklarını da talep edebilecek”

Ayrımcılığa maruz kalmış işçilerin 4 maaş tazminat ile birlikte diğer haklarını da talep edebileceğini söyleyerek, “Kadın işçi sırf kadın olduğu için erkeklerle aynı şartlar altında çalışsa bile farklı bir ücrete maruz kalıyorsa iş sözleşmesini haklı bir şekilde fesih edebilir. Bu fesih sonucunda diğer haklarının yanı sıra ayrımcılık tazminatını da ayrıca talep edebilir. Bu kadın işçilere tanınmış bir haktır. Daha doğrusu eşitlik ilkesine aykırılık yapan işverene karşı her 2 tarafa da tanınmış bir haktır. Yani öncelikle İş Kanunu 5. Maddesi Eşit Davranma İlkesi’ne aykırılık teşkil ettiği için bu Yargıtay kararı bize emsal bir karar olmuştur. Bu yüzden de sonuç olarak bu şekilde ayrımcılığa maruz kalan kadın ya da erkek fark etmez fakat günümüzde daha çok kadınlar buna maruz kaldığı için İş Kanunu 5. Maddesi ve bu Yargıtay kararı çerçevesinde iş akdini haklı bir şekilde fesih edebilir. İşveren de bunun karşısında 4 aylık ücreti tutarında işçiye manevi tazminat vermek zorundadır. Bunun yanında işçi de diğer tazminat haklarını talep edebilir”.